Face­book­pag­ina Groen Haar­lem­mer­meer

op .

Facebookpagina Groen HaarlemmermeerWil je weten wat er alle­maal speelt op het gebied van natuur in de Haar­lem­mer­meer? Welke excur­sies er zijn van bijvoor­beeld IVN, Groei & Bloei, de Vogel­w­erk­groep en andere organ­isaties? Kijk dan regel­matig op de face­book­pag­ina Groen Haar­lem­mer­meer. Dit is een ini­ti­atief van het Plat­form Groen Haar­lem­mer­meer dat streeft naar grotere bio­di­ver­siteit in de polder en meer waarder­ing van haar bewon­ers voor hun natu­urlijke leefomgev­ing. Ook de berichten van De Heiman­shof komen daar natu­urlijk op te staan.

Blijf op de hoogte en ‘like’ deze pagina.