verenigin­gen en stichtin­gen haar­lem­mer­meer e.o.

Sticht­ing M.E.E.RGroen

Sticht­ing M.E.E.RGroen wil de natu­uron­twik­kel­ings– en burg­er­par­tic­i­patie pro­jecten die vanuit heem­tuin De Heiman­shof begonnen zijn verder uit­brei­den en professionaliseren.

2195
Land­schap Noord Hol­land

Alles over de natuur in Noord-​Holland. Mooie, duidelijke website.

2201
Amstel­land — Meer­lan­den natuur en milieu

De web­site van de regio Amstel­land en de Meer­lan­den op het gebied van natuur en milieu.

2410
NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid

Web­site van NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid (voorheen NMCH, het natuur en milieu­cen­trum in de Haarlemmermeer)

2472
IVN werk­groep Haar­lem­mer­meer

Haar­lem­mer­meer behoort tot de afdel­ing IVN-​afdeling Zuid-​Kennemerland. Deze afdel­ing is erg groot en daarom heeft Haar­lem­mer­meer een eigen werk­groep. Coör­di­na­tor van deze werk­groep is Anneke Wegman.

3466