naslagsites

Wilde planten in Ned­er­land en Bel­gië

Foto’s en beschri­jvin­gen van zeer veel wilde planten, ook van bomen, grassen, stru­iken enz

1938
Foto­herbar­ium Ned­er­landse wilde planten

Web­site voor wilde planten en pad­destoe­len. Planten zijn hier ook op te zoeken op kleur, Lati­jnse naam of op familie.

1816
Plan­taardighe­den

Heel veel planten, art­seni­j­planten, infor­matie Bach reme­die, scans van het Cruydt Boeck 1644 en Crui­jde­boeck 1554

1637
Soorten­bank

Zeer uit­ge­breide data­base van dieren, planten en pad­destoe­len in Nederland

3127