naslagsites

Hacked

Foto

2765
Fotoherbarium Nederlandse wilde planten

Website voor wilde planten en paddestoelen. Planten zijn hier ook op te zoeken op kleur, Latijnse naam of op familie.

3098
Plantaardigheden

Heel veel planten, artsenijplanten, informatie Bach remedie, scans van het Cruydt Boeck 1644 en Cruijdeboeck 1554

2473
Soortenbank

Zeer uitgebreide database van dieren, planten en paddestoelen in Nederland

3941