naslagsites

Hacked

Foto

2940
Fotoherbarium Nederlandse wilde planten

Website voor wilde planten en paddestoelen. Planten zijn hier ook op te zoeken op kleur, Latijnse naam of op familie.

3275
Plantaardigheden

Heel veel planten, artsenijplanten, informatie Bach remedie, scans van het Cruydt Boeck 1644 en Cruijdeboeck 1554

2651
Soortenbank

Zeer uitgebreide database van dieren, planten en paddestoelen in Nederland

4118