Foto’s en beschri­jvin­gen van zeer veel wilde planten, ook van bomen, grassen, stru­iken enz