Web­site voor wilde planten en pad­destoe­len. Planten zijn hier ook op te zoeken op kleur, Lati­jnse naam of op familie.