verenigin­gen en stichtin­gen algemeen

Sticht­ing Oase

Deze sticht­ing zet zich in voor meer natu­urlijke tuinen en parken en geeft tevens het blad OASE uit.

3881
KNNV — Verenig­ing voor veld­bi­olo­gie

Verenig­ing voor natu­urbelev­ing, natu­urstudie en natu­urbescherming. Tevens uit­gev­erij (ook aan­bod van 2e hands natuurboeken)

4557
IVN Ned­er­land

IVN draagt bij aan een duurzame samen­lev­ing door mensen te betrekken bij natuur, milieu, land­schap en leefomgeving.

4520
Heimans en Thi­jsse Sticht­ing

De Heimans en Thi­jsse Sticht­ing te Ams­ter­dam beheert een bib­lio­theek en een archief met mate­ri­aal betr­e­f­fende de ontwik­kel­ing in het denken over en omgaan met de natuur.

3951
Verenig­ing Ned­er­lands Cul­tu­ur­land­schap

Elf miniatu­ur­land­schap­pen in de buurt van Nijmegen.

4363
(Gelderse) heem­tuin de Heiman­shof

Onze zus­teror­gan­isatie in Gelderland

3847