De Heimans en Thi­jsse Sticht­ing te Ams­ter­dam beheert een bib­lio­theek en een archief met mate­ri­aal betr­e­f­fende de ontwik­kel­ing in het denken over en omgaan met de natuur.