Deze sticht­ing zet zich in voor meer natu­urlijke tuinen en parken en geeft tevens het blad OASE uit.