De Heiman­shof heeft nu ook een eigen kanaal op YouTube.

Hieron­der zijn een aan­tal film­p­jes uitgelicht.

Meer films van de Heimanshof/M.E.E.R.Groen (o.a. de serie Haar­lem­mer­meer 123 die we een tijd lang weke­lijks in samen­werk­ing met Meertele­visie maak­ten) zijn te vin­den op www​.sticht​ing​meer​groen​.nl

Rap­portage nieuwe totempaal
Snip­perdag
Snoek terug de natuur in ( Heimanshof)
Inspi­ratie tocht Oost­vaarder­splassen: Heimanshof
Maatschap­pelijke stage
Orchideeën
Brem­rapen in De Heimanshof
Lep­elaarnest wandelbos
Groene Caré
Kerkuilen rin­gen
Guichel­heil
Seizoen­sopen­ing Stru­in­tuin /​Ont­dek­boekje
Burg­erini­ti­atief
Insecten­ho­tel bij Huize Casella
Jeugdnatu­ur­club door Cecile Neeteson
Natu­ur­speelplaats /​Film MeerTV
vogels rin­gen /​Mar­ijn van der Laan
opbouw natu­ur­speelplaats /​Cecile Neeteson
stage­film van Cecile Neeteson
ijsvo­gelt­jes door Alex Molin
roofvo­gels rin­gen met de jeugdclub
video Alex Molin
stage­film
stage­film
stage­film
bijen­zw­erm veilig stellen