FORMULIER AANVRAGEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING DE HEIMANSHOF JAAR

Ik verzoek om een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden in De Heimanshof:

'
Naam:
Adres
Woonplaats
Telefoon en E-mail:
Bankrekening
Reisafstand: akkoord bestuur
Aantal keren gewerkt: akkoord bestuur
Datum:

In te vullen door De Heimanshof:

Vergoeding x € 3,- =
Reiskosten: x 2 x ………. km x € 0,15 +
Totaal:  

Naam bestuurslid: Datum uitbetaling

Opmerkingen: