FORMULIER AANVRAGEN VRIJWILLIGERSVERGOEDING DE HEIMANSHOF JAAR

Ik verzoek om een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden in De Heimanshof:

'
NAAM:
ADRES
POSTCODE EN PLAATS
TELEFOON OF MAILADRES
BANKREKENING
Reisafstand akkoord bestuur
Aantal keren gewerkt: akkoord bestuur
Datum:

In te vullen door De Heimanshof:

Vergoeding dg x € 3,- =
Reiskosten: km x € 0,20 = +
Totaal:  

Naam bestuurslid: Datum uitbetaling

Opmerkingen: