• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Natu­ur­w­erkdag zeer ges­laagd

25 mensen, jong en oud, trokken 5 novem­ber op de Nationale Natu­ur­w­erkdag de werk(hand)schoenen aan om op onze tuin klussen te klaren. Het was een mooie mix van ‘eigen vri­jwilligers’ en nieuwe mensen die meren­deels van ver kwa­men, de kop van Noord-​Holland, Ams­ter­dam en Bus­sum! Alle paden zijn van blad ont­daan, de wilgen rond de vijver ges­noeid, insecten­ho­tels gebouwd, de wilgen­hut is ‘in vorm gezet’ en er is een nieuw hekje van wilgen­te­nen gemaakt.

work­shop Ker­stkrans

De work­shop herf­stkrans van okt was een groot suc­ces. Tot grote ver­rass­ing van Fred Maas meld­den zich 60 ! mensen aan. Fred gaat een nieuwe work­shop houden voor de kerst, zowel op De Heiman­shof als in Nieuw-​Vennep. De avon­den bij ons zijn 14, 15, 19 en 20 decem­ber. Fred zorgt voor de mate­ri­alen, maar je kunt ook zelf iets meen­e­men. Kosten afhanke­lijk van werk­stuk (net als met de herfst­work­shop gaat een gedeelte van de opbrengst naar De Heimanshof).

Aan­vang 19:30 uur.

Opgeven door te mailen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., sluit­ing aan­meld­ing 10 dec (ten­zij het dan al vol is, wacht niet te lang!)

Franke: hand­vat­ten voor een duurzame samen­lev­ing

Zondag 2 okt lez­ing Franke: 14.30 uur in De Kijkdoos.

Waar komen de wilde haren van de beheerder toch van­daan? Heel veel mensen kun­nen niet zo goed bijhouden wat Franke alle­maal doet

Foto’s oogst­feest

Het wordt steeds drukker op ons oogst­feest; dit jaar zaten zo’n 140 mensen aan de lange lange tafels in de open lucht. Een feest let­ter­lijk voor jong en oud, de jong­ste was 8 mnd en de oud­ste… had al een lang leven achter zich. ‚s Mid­dags waren veel vri­jwilligers al bezig geweest met het berei­den en de Stru­inkids en Green­Teens waren heel actief. Bek­ijk de heer­lijke foto’s!

Foto’s van het zomer­fes­ti­val

Ah! De foto’s van het zomer­fes­ti­val zijn bin­nen en ze zijn erg mooi gewor­den! Kijk snel!

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.

Activiteit­en­pro­gramma 2016

Natu­urlijk is de tuin een heer­lijke plek om gewoon in rond te stru­inen, maar bezoekt u ook eens een van onze activiteiten! Onze lezin­gen zijn gratis toe­ganke­lijk voor alle belang­stel­len­den op zonda­gen van 14:30 tot 16:00 uur in ont­moet­ings­cen­trum De Kijk­doos. Dit jaar organ­iseert De Heiman­shof een lente­fes­ti­val in juni en een zomer­fes­ti­val in augus­tus voor iedereen in en buiten de Haar­lem­mer­meer. Er zijn o.a. spe­ciale rondlei­din­gen, work­shops en thema-​activiteiten voor jong en oud. Er is ook een spe­ci­aal pro­gramma voor leden en actieve vri­jwilligers die elkaar willen inspir­eren en zich laten inspir­eren door de natuur.

Naast elke doorde­weekse dag is elke 3e zater­dag van de maand meew­erkdag in De Heiman­shof. Dan is de tuin open voor iedereen die zin heeft om gezel­lig met elkaar de han­den uit de mouwen te steken! Kom vri­jbli­jvend een keer langs tussen 13.00 en 17.00 uur.

Pro­gramma 2016 in pdf

programmafolder 2016 omslagHet Jaarpro­gramma 2016 in pdf biedt u in één oogop­slag het rijk gevarieerde aan­bod aan activiteiten in 2016. In de Heiman­shof is er voor iedereen die van natuur houdt, het hele jaar rond van alles te ont­dekken. Zie wat de Stru­inkids alle­maal doen, weet wan­neer de Green­Teens op pad gaan, of houd in de gaten wan­neer er inter­es­sante lezin­gen wor­den gegeven. En houd nu alvast de fes­ti­val­week­ends vrij in uw agenda!

Kor­tom: ope­nen, uit­printen en ophangen, dan mist u niets!

Of kijk meteen op:
Pro­gramma Stru­inkids 2016
Pro­gramma Green­teens 2016
Activiteit­en­pro­gramma 2016