• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Op pad met Uilen­roeper Arend de Jong naar Elswout Vri­jda­gavond 26 jan­u­ari: 19 uur (tot ca half 20.30 uur)

In feb­ru­ari zijn bosuilen volop in de weer om hun ter­ri­to­rium af te bak­e­nen en nesten te bouwen. Deze tijd in de win­ter kun je ze dus goed horen roepen. Arend de Jong kan dat geluid zo goed na doen, dat ze van heinde en ver op hem afkomen. Zo doet hij onder­zoek naar het wel en wee van deze soort. Vorig jaar zijn we al een keer met hem mee geweest en dat was zo’n suc­ces dat deze excur­sie nu her­haald wordt. We hebben toestem­ming van Staats­bos­be­heer, de eige­naar van land­goed Elswout om in de avond het ter­rein te betre­den, mits we ons goed gedra­gen.
Deze excur­sie is voor jong en oud, als je maar lid bent van De Heiman­shof. In ver­band met de beperkt aan­tal plaat­sen (30) is het ver­plicht om je op te geven voor woens­da­gavond 24 jan­u­ari bij Franke: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Je mag altijd iemand meen­e­men als je dat maar laat weten. Zet in de mail aan Franke ook je mobiele num­mer zodat je bereik­baar bent

Wat neem je mee?

- Goede water­dichte wan­delschoe­nen of laarzen
- ver­rek­ijker

Hoe laat en waar?
N.B: Opgeven voor woens­dag 242. Om 20 uur: (de activiteit gaat niet door bij min­der dan 8 mensen op dat tijd­stip)
We vertrekken om 18.30 uur van De Heiman­shof. Zorg dat je op tijd bent! Wil je recht­streeks gaan, dan zijn we om 19.00 uur op de par­keer­plaats Elswout, Elswout­laan 12a, Overveen.
Verd­waald? Bel Franke 06 48226490

Pom­poen uithollen voor St. Maarten

Het is bijna St. Maarten. Ken­nen jul­lie de oor­sprong van dit feest? Het heeft met
onder­staande afbeeldin­gen op de pom­poen te maken.

Woens­dag 8 novem­ber gaan we een mooie lam­pion maken waarmee je op St.
Maarten, 11 novem­ber, langs de deur kan gaan. We gebruiken daar­voor kleine
pom­poen­t­jes die je makke­lijk kunt dra­gen. Met zo’n mooi zelfge­maakt lichtje
krijg je vast meer lekkers dan met een gewone lam­pion!
Kijk alvast op inter­net om ideeën op te doen voor jouw pom­poen­lam­pion.
Wat neem je mee?
- Een scherp aar­dap­pelschilmesje
- Een pot­lood om je teken­ing op de pom­poen te schet­sen
- Een wax­ine lichtje
- Cock­tail prikkert­jes om het dek­seltje van je pom­poen op te zetten
- Leuke, orig­inele St. Maarten­lied­jes
We begin­nen om 14.00 uur en vertellen dan eerst het ver­haal van Sint Maarten.
Dan gaan we met elkaar aan de slag. Houd er reken­ing mee, dat we wat langer
bezig zijn deze keer dan 15.15 uur. Uit­er­aard is er lekkere limon­ade en …… je
weet het nooit wie er nu weer wat lekkers klaarge­maakt heeft.
Ook de kinderen die hebben opgezegd en kinderen die nog geen lid zijn van de
Stru­inkids, zijn nog van harte welkom.

Meer info bij: Ans Röling,Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.