Zater­dag 20 juli werkza­ter­dag

Komende zater­dag is het de derde zater­dag van de maand. Dat was altijd een werkza­ter­dag maar is de laat­ste jaren ver­wa­terd. Het bestuur wil die dag graag nieuw leven inblazen, met name voor mensen die door de week werkver­plichtin­gen hebben. De tuin is open vanaf 13.00 uur en er is voor iedereen wel wat te doen. Paden vri­j­maken, maaien, moes­tu­inieren, opruimen en natu­urlijk geni­eten van de tuin. We starten om 13.00 uur tot circa 16.00 uur. Ieder uurtje dat je komt is van harte welkom.

Begelei­d­ing vri­jwilligers in de tuin.

Alle vri­jwilligers zijn van ma t/​m do ocht­end en op woens­dag­mid­dag weer van harte welkom in de tuin om mee te helpen. Belan­grijk­ste klussen zijn: alle paden weer begaan­baar maken, over­hangende takken snoeien en de heggen knippen.

Met enkele tuinken­ners is verder een lijst gemaakt van werkza­amhe­den voor de eerste drie weken. Op maandag en woens­dag zal Ans er zijn om de aan­wezige vri­jwilligers te ont­van­gen en begelei­den. Nol neemt de dins­dag en don­derdag voor zijn rekening.

Mocht iemand op andere dagen dan de genoemde iets willen doen in de tuin, neem dan con­tact op met Ans, onze vri­jwilliger­scoör­di­na­tor, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 20002896

Uiteen­gaan van wegen

Het bestuur van De Heiman­shof heeft de samen­werk­ing met de beheerder Franke van der Laan op 3 juli jl beëindigd. Zij betreurt het zeer dat ze deze besliss­ing heeft moeten nemen. De arbei­dsver­houd­ing tussen bestuur en beheerder stond al enige tijd onder toen­e­mende span­ning. Afgelopen peri­ode is geprobeerd tot een werk­bare oploss­ing te komen maar helaas zon­der resul­taat. Het is ver­dri­etig dat we zo afscheid moeten nemen van Franke, mede gezien zijn grote ver­di­en­sten en tomeloze inzet afgelopen jaren voor De Heimanshof.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.