Zater­dag 17 aug werkza­ter­dag

De derde zater­dag van de maand nadert weer. Carl heeft een plan gemaakt om te zor­gen dat de pomp in de beek niet steeds dicht­slibt met vuil. Daar wordt a.s. zater­dag aan gew­erkt. Er zijn nog enkele heggen te snoeien, paden te maaien, moes­tu­in­t­jes te wieden… kor­tom, genoeg te doen. Vorige maand waren er 15 werk­ers! We starten om 13.00 uur tot circa 16.00 uur. Ieder uurtje dat je komt is van harte welkom.

Nieuws uit de tuin

De afgelopen maand is er heel veel werk verzet in de tuin. Alle paden en bijna alle heggen zijn aangepakt, in de Stru­in­tuin heeft een grote opruimac­tie plaats­gevon­den en afgelopen week zijn we begonnen met het maaien van stro­ken die uit­ge­bloeid zijn. Dit is gedaan met de zeis door Henk Nijen­huis. Henk is de vorige beheerder van De Heiman­shof en helpt ons komende peri­ode met het rege­len van
werkza­amhe­den in de tuin samen met een tuin­com­missie die na de vakantie opgericht zal worden.

In de Kijk­doos ligt een werk­li­jst waarop je kunt zien wat er gedaan kan wor­den in de tuin. Ook in de kas wordt hard gew­erkt met name door Erik. Hij heeft alle aquaria leegge­haald en deze wor­den met de pom­pen aange­bo­den op Marktplaats.

Meer nieuws uit de tuin kun je vin­den in de nieuws­brief van augustus

Begelei­d­ing vri­jwilligers in de tuin.

Alle vri­jwilligers zijn van ma t/​m do ocht­end en op woens­dag­mid­dag weer van harte welkom in de tuin om mee te helpen. Belan­grijk­ste klussen zijn: alle paden weer begaan­baar maken, over­hangende takken snoeien en de heggen knippen.

Met enkele tuinken­ners is verder een lijst gemaakt van werkza­amhe­den voor de eerste drie weken. Op maandag en woens­dag zal Ans er zijn om de aan­wezige vri­jwilligers te ont­van­gen en begelei­den. Nol neemt de dins­dag en don­derdag voor zijn rekening.

Mocht iemand op andere dagen dan de genoemde iets willen doen in de tuin, neem dan con­tact op met Ans, onze vri­jwilliger­scoör­di­na­tor, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 20002896

Uiteen­gaan van wegen

Het bestuur van De Heiman­shof heeft de samen­werk­ing met de beheerder Franke van der Laan op 3 juli jl beëindigd. Zij betreurt het zeer dat ze deze besliss­ing heeft moeten nemen. De arbei­dsver­houd­ing tussen bestuur en beheerder stond al enige tijd onder toen­e­mende span­ning. Afgelopen peri­ode is geprobeerd tot een werk­bare oploss­ing te komen maar helaas zon­der resul­taat. Het is ver­dri­etig dat we zo afscheid moeten nemen van Franke, mede gezien zijn grote ver­di­en­sten en tomeloze inzet afgelopen jaren voor De Heimanshof.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.