Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

NLDoet: jij doet toch ook weer mee?!

Op vri­jdag 28 en zater­dag 29 mei is het NLDoet. De lan­delijke actie om mensen te stim­uleren om vrijwilligers-​werk te doen. Ook De Heiman­shof doet natu­urlijk mee. Er is voor iedereen iets te doen: schilderen, wieden, onder­houd­sklussen, opruimen én natu­urlijk….. geni­eten van onze mooie tuin want we mochten lange tijd niet open zijn.

Meer infor­matie vind je op Buiten­werk voor jong en oud(er) in De Heiman­shof | NLdoet

Aan­melden kan via de web­site van NLDoet of door een mail te sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Afs­luit­ing actie voor­jaars­bloeiers

Anneke van Lijn­schoten en Ellen Sijbring, die een oplei­d­ing vol­gen voor IVN-​natuurgids, hebben 12 prachtige posters gemaakt over de voor­jaars­bloeiers van De Heiman­shof. Naast de mooie foto’s staan er ook leuke weet­jes op.

De actie is een samen­werk­ing van De Heiman­shof en IVN-​werkgroep Haarlemmermeer.

De posters zullen pas vol­gend jaar in de Kijk­doos, het infor­matiecen­trum van De Heiman­shof, te zien zijn omdat het cen­trum dit jaar helaas niet open mocht. Ze zijn wel getoond op Face­book en Insta­gram. U kunt ze met deze link alle­maal op uw gemak bekijken.

Er is ook een film­pje gemaakt over de voor­jaars­bloeiers die op ons YouTube kanaal is te zien. De film is gemaakt door onze trainees Mirte van Lierop en Nele Bijker.

Nieuwe Stru­inkids gezocht

Bek­ijk het pro­mofilm­pje voor de start van het nieuwe Struinkidsseizoen!

In april starten we weer met een nieuw Stru­inkids­seizoen. We gaan weer lekker tuinieren en leuke din­gen ont­dekken in De Heiman­shof, maar ook daarbuiten.

Je gaat je eigen worte­len, uien, sla, biet­jes en vele andere lekkere groen­ten telen in je eigen tuin­tje. En na afloop mag je lekker spe­len in onze mooie natu­uront­dek­tuin, met een boomhut en bomen­labyrint hoog tussen de bomen.

We komen iedere woens­dag­mid­dag om 14.30 uur bij elkaar. Er zijn op dit moment 10 Stru­inkids die het leuk vin­den om weer nieuwe kids te ver­welkomen. Kijk maar op bijgevoegd filmpje.

Meer weten over de Stru­inkids, kijk dan hier

Cre­atieve Stru­inkids

De beperkin­gen door de coro­na­maa­trege­len weer­houden onze jong­ste leden ‘de Stru­inkids’ er niet van om nut­tig en cre­atief bezig te zijn met de natuur. Vanuit huis is er druk gew­erkt aan de opdracht ‘Maak een huisje voor kleine beestjes’. En het resul­taat is om trots op te zijn! De meeste huis­jes kri­j­gen een mooi plekje in de Struintuin.

Begin april willen we starten met een nieuw seizoen voor de Stru­inkids. En er is nog plaats voor enkele nieuwe Stru­inkids. Heeft u een (klein)zoon of (klein)dochter in de leeftijd van 8 t/​m 12 jaar die het leuk vindt om zelf groen­ten te leren telen, nieuws­gierig is naar beestjes en plan­t­jes én graag buiten is? Neem dan con­tact op Ans, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Con­tribu­tie bedraagt 25 euro per jaar.

De Heiman­shof weer dicht

Helaas hebben wij de hekken van onze tuin voor het pub­liek moeten sluiten van­wege de Corona-​lockdown. Alle open­bare ruimten, bin­nen en buiten, moeten dicht. We hebben nog bij de hand­hav­ing van de gemeente gepleit voor een uit­zon­der­ing. Juist in deze tijd is het belan­grijk dat mensen bli­jven bewe­gen en een ommetje in de buurt kun­nen maken. Maar het antwo­ord was dat het niet mag. We gaan met een min­i­male ploeg door met het onder­houd van de tuin. Net als vorig jaar zullen we de ontwik­kelin­gen in de tuin komende weken bij jou thuis te bren­gen via foto’s.

We zien je heel graag later in het jaar weer in De Heimanshof.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.