Door het invullen van onderstaande formulier en het betalen van de contributie geeft u zich op als lid van de vereniging.

  • De prijzen zijn minimum bedragen. Als u onze vereniging meer armslag wilt geven zijn we daar heel blij mee.
  • Giften aan onze vereniging kunt u aftrekken van de belasting, wij zijn een ANBI
  • Volwassenen betalen € 10,00, groententuinders € 25,00
  • Met meewerkende leden bedoelen wij leden die vrijwilligerswerk verrichten. Zij krijgen uitnodigingen voor de vrijwilligersactiviteiten.
  • De jeugdleden betalen € 25,00.
  • De contributies moeten worden overge­maakt op rekeningnummer NL06INGB0005729896 t.n.v. Vriendenkring De Heimanshof. Het lidmaatschap gaat in als de contributie is ontvangen.
  • Aan volwassenen wordt gevraagd zelf aan een filmer/fotograaf te kennen te geven dat je/u niet op een foto of film wilt die voor publicatie is bedoeld. U kunt op het formulier wel aangeven dat u niet wilt dat uw kind er op staat.

Formulier om lid te worden