Eli Heimans (1861-1914)

De Nederlandse onderwijzer en natuurbeschermer Eli Heimans is de naamgever van De Heimanshof. Heimans is bekend geworden om zijn destijds vernieuwende aanpak van natuur­bescherming in Nederland. Hij zette zich vooral in voor popularisering van de natuurstudie. Samen met mede-onderwijzer en natuur­beschermer Jac. P. Thijsse, gaven zij op een heel bijzondere manier les.

Ze brachten de natuur in de klas door esdoorn­zaadjes rond te strooien en daarover te vertellen of ze namen de leerlingen mee op een wandeling door het park en vertelden daar over wat ze zagen. Het was aanschouwelijk onderwijs, met als doel de belangstelling voor de levende natuur aan te wakkeren en een indruk te geven van al het schoons dat ze in de natuur konden aantreffen.

Eli Heimans publiceerde in 1893 over zijn methode De levende natuur. Handleiding bij het onderwijs in de kennis van planten en dieren op de lagere school, in het bijzonder voor groote steden. Jac.P. Thijsse was er zo enthousiast over dat ze besloten samen te werken en samen hebben ze veel boeken geschreven en verenigingen mede-opgericht zoals de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Thijsse werd bekender dan Heimans mede omdat Heimans in sommige organisaties werd geweerd vanwege zijn joodse afkomst.

Eli Heimans:

“Leert de natuur kennen in de natuur, niet uit boekjes en van platen. Praat en preek er niet te veel over, maar wijs ze aan in de natuur zelf, de wonderen der natuur.”

Eli Heimans en De Heimanshof

Het Nederlandse landschap is in de moderne tijd ingrijpend veranderd waarbij er steeds minder ruimte was voor natuur. De ideeën en uitgangspunten van Eli Heimans vormen de basis voor onze heemtuin in Hoofddorp, om te leren over de natuur om ons heen. En dat doen we tot op de dag van vandaag met de praktisch benadering van Eli Heimans.

Eli Heimans:

Wij geven de natuur zooals die is, ontveinzen onze bewondering niet, verzwij­gen niet de vele raadselen die de natuurfeiten den knapsten natuurkundige bieden; wij beweren niet te weten of te kennen wat nog niemand kent of weet.
.”

maquette bij ons bezoekerscentrum

Links: boeken en referentielijst.

De methode De levende natuur. Handleiding bij het onderwijs in de kennis van planten en dieren op de lagere school, in het bijzonder voor groote steden:

https://books.google.nl/books/about/De_levende_natuur.html?id=vRJpAAAAcAAJ&redir_esc=y

Eli Heimans, uit de schaduw van Jac. P. Thijsse" van Marga Coesèl :

https://knnvuitgeverij.nl/artikel/eli-heimans.html

Kennis der natuur: het natuuronderwijs van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse door Jan Marten Praamsma:

https://www.academia.edu/982564/Kennis_der_natuur_het_natuuronderwijs_van_Eli_Heimans_en_Jac_P_Thijsse

De Levende Natuur; Tijdschrift uitgegeven op initiatief van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Het eerste nummer verscheen in maart 1896 en wordt nog steeds uitgegeven:

https://delevendenatuur.nl/

Eli Heimans op Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eli_Heimans

Jac. P. Thijsse op Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jac._P._Thijsse