U kunt ook lid worden van "de Vriendenkring van De Heimanshof"
Voor minimaal € 10,-- per jaar ontvangt u dan twee keer per jaar informatie, één keer voor de jaarvergadering en één keer het jaarprogramma lezingen. Verder verplicht het u tot niets.

Uiteraard zijn wij ook erg geholpen met eenmalige giften.

Ons rekeningnummer is NL06INGB0005729896 ten name van "de Vriendenkring van De Heimanshof" te Hoofddorp

Onze vereniging heeft het ANBI keurmerk.
ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dit betekent dat u giften of donaties aan De Heimanshof als aftrekpost kan opvoeren bij uw belastingaangifte.

U kunt onze voor ANBI verplichte algemene gegevens hier opvragen.  Deze gegevens zijn ook als pdf te downloaden op downloads/ANBI)