Stru­inkids

Bij de Stru­inkids kun je lekker buiten bezig zijn met je han­den in de grond. Zaaien, ver­zor­gen, oog­sten en proeven. Samen avon­turen beleven tij­dens span­nende en leerzame excur­sies. Slapen in een boomhut, dieren­huis­jes bouwen en ster­renkijken. Je kunt het alle­maal meemaken als je lid wordt van de Stru­inkids. Kinderen van 8 t/​m 12 jaar komen iedere woens­dag­mid­dag op de tuin en leren samen met een (groot)ouder/begeleider groen­ten ver­bouwen in hun eigen moestuintje.

Leeftijd en lid worden

Je kunt mee­doen met de Stru­inkids als je tussen 8 en 12 jaar oud bent.

We komen elke woens­dag­mid­dag bij elkaar van 14.30 tot 16.00 uur.

Lid­maatschap kost 25 euro per jaar (2e kind 15 euro). Dit is inclusief zaden en gebruik van materialen.

Vul het for­mulier in om lid te wor­den. Ons reken­ingnum­mer is NL06INGB0005729896 t.n.v. Vrien­denkring De Heimanshof.BEGIN APRIL 2021: OPEN­ING NIEUW STRU­INKIDS MOES­TU­IN­SEIZOEN. DOE MEE!

In april start onze span­nende ont­dekkingsreis door de natuur in De Heiman­shof in Hoofddorp.

Van­wege de coro­nacri­sis begin­nen we dit jaar wat later dan voor­gaande jaren. Je leert spe­len­der­wijs zelf groente zaaien en planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. Maar dat niet alleen! Je gaat ook zelf op onder­zoek uit. Hoe groeit een aar­dap­pel eigen­lijk? Hoe leven vogels? Wat zit er alle­maal in de sloot? Hoe maak je pom­poen­soep? En een pizza bakken in de pizza-​oven? Dat mag je ook uitproberen.

Als Stru­inkid heb je je eigen moes­tu­in­tje waar je elke woens­dag om 14.30 samen met je (groot)ouder of andere vol­wassen begelei­der in werkt. Je leert onder pro­fes­sionele begelei­d­ing je eigen groen­ten kweken en die mag je mee naar huis nemen.

Er op uit

Ook gaan we 1 keer per maand met elkaar samen weg. We noe­men dat een natu­urex­cur­sie.
Als je niet wilt tuinieren, kun je dus nog steeds lid wor­den van de Struinkids.

Moes­tuin

De moes­tu­in­t­jes van de Stru­inkids maken onderdeel uit van onze sto­ere natu­ur­speelplaats de Stru­in­tuin. Voor en na de club­bi­jeenkomst mag je daar lekker spelen.

Wil je meer weten over de Struinkids?

De Stru­inkids zelf vertellen erover in hun pro­mofilm­pje

Meer weten? Kom langs of stuur een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.