OPEN­ING NIEUW STRU­INKIDS MOES­TU­IN­SEIZOEN: DOE MEE!

Op woens­dag 23 maart 2016 start een span­nende ont­dekkingsreis door de natuur in De Hei­j­man­shof in Hoofd­dorp. Dan gaat het Stru­inkids Moes­tu­in­seizoen weer van start. Je leert spe­len­der­wijs zelf groente zaaien en planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. Maar dat niet alleen. Je gaat ook zelf op onder­zoek uit. Hoe groeit een aar­dap­pel eigen­lijk? Hoe leven vogels? Wat zit er alle­maal in de sloot? Hoe maak je pom­poen­soep? En een pizza bakken in de pizza-​oven; dat mag je ook uitproberen.

De verdel­ing van de tuin­t­jes is op woens­dag 23 maart om 14.00 uur. Wees op tijd, dan kun je het beste tuin­tje uitzoeken!

Leeftijd en lid worden

Je kunt mee­doen met de Stru­inkids als je tussen 6 en 12 jaar oud bent. Vul het for­mulier in om lid te wor­den (zie rechts boven).

Moes­tuin

Als Stru­inkid heb je je eigen moes­tu­in­tje waar je elke woens­dag van 14.00 tot 15.30 uur, samen met je vader/​moeder of andere vol­wassen begelei­der in werkt. Je leert onder pro­fes­sionele begelei­d­ing je eigen groen­ten kweken en die mag je mee naar huis nemen.

Er op uit

Daar­naast gaan we 1 keer per maand met elkaar samen weg. We noe­men dat een natu­urex­cur­sie.
Als je niet wilt tuinieren, kan je dus nog steeds lid wor­den van de Struinkids.

Stru­in­tuin

Ook kun je tij­dens de open­ingsti­j­den lekker spe­len in de Stru­in­tuin. Tot 1 okto­ber is dat woens­dag­mid­dag, vri­jdag­mid­dag, zater­dag­mid­dag en zondag­mid­dag van 1 tot 5 uur.

Meer weten over de struinkids?

We willen je graag meer vertellen.