Een eigen thuis van wilde planten

Bijzonder in De Heimanshof is dat we proberen om aan alle wilde planten een eigen ‘thuis’ te bieden, met de omstandigheden die een plant wenst.

Er is daarom in het verleden o.a. veel met grond gesleept, want sommige planten houden van klei, andere van zand, weer andere van veen. Planten hebben ook specifieke wensen over nat/droog, zon/schaduw, kalkrijk/arm, voedselrijk/arm, zout.
En ze belonen de goede gevers met uitbundige groei en bloei!

Interessant is verder dat daardoor verschillende leefgemeenschappen binnen de tuin zijn ontstaan, want planten trekken weer beestjes en andere organismen aan. En die hebben weer invloed op de plantengroei.

Biotopen

Woonplaats van een leefgemeenschap is een biotoop. Die woonplaats heeft bepaalde abiotische omstandigheden (bodem, dynamiek van water en temperatuur).

We kunnen in De Heimanshof 11 biotopen onderscheiden, zie onder. Aan sommige biotopen is weinig ruimte toebedeeld, aan andere heel veel. Daarom hebben sommige biotopen meer borden in de tuin.

Borden in de tuin en de extra informatie

Op elk bord staat informatie, maar er kan niet veel op. Meer informatie kan opgevraagd worden met de qr-code op de borden en hieronder.

 

lees meer over het opvragen van extra informatie

Waar staan de borden?

klik op een rood gemaakte biotoop in de tabel hieronder voor (heel veel) meer informatie en originele foto's bij een bord
struintuin boomgaard kruidentuin kassen schooltuintjes onderwaterwereld gehooid hellinggrasland veenbak duinen voorbeeldtuin gestapeld dood hout nuttige planten kalkarme droge zandbos vlakke hooiweide akkers bronnetjesbos kalkrijke stinzenbos beek met oevers Veenplas, oever en moeras muren

Oogjes achter de biotopen

Achter de biotopen staan oogjes; hierop klikken en je krijgt een lijst met gewenste planten van die biotoop. Achter elke plant staat een vraagteken; als je hierop klikt verschijnt in een nieuw venster de Flora pagina met een beschrijving en duidelijke foto's van de betreffende plant. Opnieuw klikken op het oogje en de lijst verdwijnt weer. NB Deze lijsten gaan over de gewenste planten per biotoop. Kijk voor de werkelijke planten (zoals vastgesteld bij de inventarisatie van 2016 -2018) bij Planten

 

Biotoop 1 Bossen

 • 1a Het kalkarme droge zandbos 👁
 • 1b Het kalkrijke stinzenbos 👁
 • 1c Het Zuid Limburgse hellingbos, aan de onderkant van de beek, op de kalkheuvel 👁
 • 1d Bronnetjesbos Twente 👁
 • 1e Het natte kleibos, tussen Kijkdoos en duin, tussen schooltuintjes en Nieuwe Weg 👁
 • 1f Het duinbos, tussen Wieger Bruinlaan en het open duin, en bij de dennen 👁
 • 1g Het hakhout, naast de slangenmuur en naast de bloemlezing 👁
 • 1h De kapvlakte, tussen hellingakker en droge zandbos 👁

Biotoop 2 Weiden en velden

 • a) Het gehooide hellinggrasland
 • - Kalkrijk: boven de plas, op de kalkheuvel, rondom de roos 👁
 • - Kalkarm: het rivierduin 👁
 • b) De vlakke hooiweide
 • - Beschaduwd: bij de lariksen en tussen de berken 👁
 • - In de zon: naast de vlakke akker, voor het NMCH 👁
 • - Zandig en droog; het zandstrookje 👁

Biotoop 3 Akkers

 • a) de hellende akker (grote akker beneden de slangenmuur) 👁
 • b) de vlakke akker (kleine akker onder aan de kalkheuvel) 👁
 • c) de tuintjes 👁
 • - de schooltuintjes 👁
 • - de tuintjes achter de struintuin

Biotoop 4 Muren en stenig landschap

 • a) de slangenmuur 👁
 • b) de randen van de struintuin 👁
 • c) muur Jack Vonk 👁
 • d) muur bij rivierduin 👁
 • e) muur voorbeeldtuintje 👁
 • f) losse stenen voor de Kijkdoos 👁
 • g) stenen tegen de Kijkdoos (dijkprofiel) 👁
 • h) parkeerplaats NMCH (grindprofiel) 👁
 • i) zuidhelling mergelheuvel 👁

Biotoop 5 Duin 👁

Biotoop 6 Het veen, water en moeras

 • a) de plas met rand 👁
 • b) het moeras met rand 👁
 • c) de veenbak 👁
 • d) Tiemensslootje 👁

Biotoop 7 De beek met oevers 👁

Biotoop 8 Het zoute landschap

 • - de zoute bak 👁

Biotoop 9 Cultuurlandschap

 • a) De boomgaard 👁
 • b) De kruidentuin 👁
 • c) de composthoop 👁
 • d) de voorbeeldbakken langs de kas 👁
 • e) tuunwal 👁
 • f) de kweekhoek 👁
 • g) de bloemlezing 👁
 • h) tuintjes rondom kijkdoos (bij bankjes) 👁
 • i) heggen 👁

Biotoop 10 Kassen

 • a) Tropische kas
 • b) Mediterrane kas
 • c) Woestijnkas

Biotoop 11 Gestapeld dood hout

Thema's

Thema 1 Voorbeeldtuin: 5 biotopen

Thema 2 Struintuin

Thema 3 Nuttig groen

Uitprinten van een lijst:

arceer de lijst met de muis, toets gelijktijdig Ctrl + c in om dit te kopiëren, dan naar keuze
- open een spreadheet zoals Excel, 'Plakken Speciaal' / 'Unicodetekst' , ok.
- open een tekstverwerker zoals Word, 'Plakken Speciaal' / 'Opmaak van bron behouden' , ok
Vervolgens moet uitprinten mogelijk zijn.